Sempena Perayaan Hari Gawai 2018 yang akan disambut pada 01 Jun 2018, Daerah Song telah mengadakan Niti Daun Sempena Perayaan tersebut yang bertempat di Daerah Song pada 26.05.2018 dengan menampakkan pemakaian tradisional di Sarawak selain daripada pakaian tradisional masyarakat Kaum Iban.