Udang "Pansai" adalah udang dan ikan kecil yang diperolehi menggunakan sejenis alat atau dipangil "Pemansai" oleh masyarakat iban yang selalu digunakan di sungai-sungai kecil pada masa dahulu dan zaman sekarang.