Nama Gerai/Kedai : Kampua AJ

Lokasi : Kedai Cundang Bangunan AkA

Harga : Mengikut jenis menu