Pic: FB Carol Telesa

Nama Gerai/Kedai : Carol Cafe

Lokasi : Depan Market Cina

Harga : Mengikut jenis menu