Alamat:

Sekolah Menengah Kebangsaan Katibas

D/A Pejabat Pelajaran Daerah Kecil Song96850,

SongSarawak,

Malaysia

Telefon = 084-777263

Fax = 084-777829