Slogan "Sukan Menyatukan Semua" amat bertepatan dengan matlamat pengajuran futsal di Daerah Song yang bermatlamatkan menyatu padukan perpaduan serta silaturrahim para belia di Daerah Song yang tidak mengira bangsa dan agama serta latarbelakang seseorang pemain. Penglibatan belia dalam Futsal ini bukan sahaja aktiviti sihat malah, menghindari mereka daripada kancah kegiatan negatif yang boleh merosakkan perpaduan dan kesejahteraan masyarakat.