Ipharm Pharmacy adalah satu-satunya Farmasi yang terdapat di Pekan Song dan sangat penting untuk penduduk ini mendapatkan bekalan ubat dan keperluan harian.