Unit Kecemasan ini memberi perkhidmatan kecemasan kepada penduduk Daerah Song bukan sahaja semasa cuti umum @ waktu rehat malah waktu malam warga klinik Song sedia berkhidmat.Jika ingin mendapatkan rawatan selepas waktu kerja @ Cuti Umum, komuniti setempat @ pesakit perlu menghubungi Pegawai yang bertugas pada hari itu dimana nombor telefon Pegawai ada diletak di Papan Notis Unit ini.