Alamat

Pejabat Kesihatan Daerah Song,

96850 Song, Kapit

No. Telefon : 084-777533

No. Faks     : 084-777833