Kemudahan Sukan dan Permainan
 
Daerah Song juga mempunyai Kompleks Mini Sukan yang berharga 1.8 juta yang pastinya menyediakan kemudahan sukan yang selesa untuk penduduk di sini. Selain itu, Daerah Song juga mempunyai beberapa kemudahan sukan, antaranya: 
 

Agensi Kerajaan di Song ternyata masih memainkan peranan penting. Kini terdapat 13 buah agensi dan jabatan kerajaan di Daerah Song. Selain Pejabat Daerah Song, terdapat juga Jabatan Pendidikan, Jabatan Pertanian, Jabatan Pendaftaran, Jabatan Hutan, Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Penerangan, Pusat Kesihatan dan Perbadanan Pembangunan Letrik Sarawak (SESCO).

Jabatan Pertanian
 
 
Sesco
 
 
Jabatan Pendaftaran 
 
 
Jabatan Hutan
 
Jabatan Kerja Raya 
Jabatan Penerangan
 
 
Selain itu, di sini juga terdapat Pusat Kesihatan, Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS), Polis Diraja Malaysia, Majlis Daerah Kapit, Cawangan Song dan Lembaga-lembaga Sungai Sarawak. Terdapat juga dua buah jabatan berkanun iaitu Pos Malaysia Berhad dan Telekom Malaysia Berhad.

Pos Malaysia Berhad


Majlis Daerah Kapit

Klinik Kesihatan Song


 

Polis Diraja Malaysia

 

Telekom Malaysia Berhad


Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)

Lembaga Sungai song