Wifi Komuniti diwujudkan untuk kegunaan pengguna di Daerah Song secara percuma. Terdapat 5 Wifi Komuniti di Daerah Song antaranya ialah:

  1. Wifi Komuniti PI1M Song
  2. Wifi Komuniti KDC Song
  3. Wifi Komuniti Market Song
  4. Wifi Komuniti Kedai Sudin & Sunny
  5. Wifi Komuniti Kampung Gelam Song