Laporan Dis 2017 - Literasi Digital & Klik Dengan Bijak

Tarikh  : 20.12.2017

Masa    : 08.30am- 12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta :  8 Orang

Tujuan

Memberi pendedahan tentang asas keusahawan dan pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran dalam penggunaan facebook, twitter dan blog.

Aktiviti

KDB-Mesej utama kempen “Klik Dengan Bijak” adalah berteraskan Prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang.   Pembudayaan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam penggunaan Internet seharian akan diterapkan melalui pelbagai aktiviti dan inisiatif yang dianjurkan oleh Suruhanjaya.

Selain dari itu, kempen ini juga akan turut diselaraskan dengan “Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni” sebagai satu komponen penting, disamping selari dengan Matlamat Dasar Kebangsaan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Melalui kempen ini adalah diharap pembangunan dan peningkatan penggunaan jalur lebar selain dapat menjana ekonomi Negara turut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan serta memberi impak positif dalam mengekalkan nilai serta budaya bangsa Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara.

 

Laporan Dis 2017 - Latihan Keusahawanan & Klik Dengan Bijak

Tarikh  : 08.12.2017

Masa    : 08.30am- 12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta :  10 Orang

Tujuan

Memberi pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran tentang penggunaan dan kelebihan komputer, internet dan email.

Aktiviti

Membantu peserta pelbagai peringkat usia untuk membangunkan kefahaman asas tentang komputer melalui pengalaman "hands-on" dalam menjalani aplikasi asas komputer. Dalam program ini, para peserta akan berpeluang untuk belajar menggunakan komputer untuk melakukan tugas-tugas harian yang praktikal seperti:

* Menghasilkan dokumen (Surat, resume, jemputan, dokumen Perniagaan, risalah, dan lain-lain.)

* Mencari maklumat menggunakan Internet

* Menghantar dan menerima e-mel kepada rakan, keluarga dan rakan-rakan perniagaan.

* Membuat belanjawan dan menggunakan komputer untuk menjalankan pengiraan

* Mencipta persembahan

* Menggunakan Internet dan e-mel

 

.

.

 

Laporan Nov 2017 - Literasi Digital & Klik dengan Bijak

Tarikh  : 24.11.2017

Masa    : 02.00pm- 05.00pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 9 Orang

Tujuan

Memberi pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran tentang penggunaan dan kelebihan komputer, internet dan email.

Aktiviti

KDB-Mesej utama kempen “Klik Dengan Bijak” adalah berteraskan Prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang.   Pembudayaan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam penggunaan Internet seharian akan diterapkan melalui pelbagai aktiviti dan inisiatif yang dianjurkan oleh Suruhanjaya.
 
Selain dari itu, kempen ini juga akan turut diselaraskan dengan “Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni” sebagai satu komponen penting, disamping selari dengan Matlamat Dasar Kebangsaan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.

Melalui kempen ini adalah diharap pembangunan dan peningkatan penggunaan jalur lebar selain dapat menjana ekonomi Negara turut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan serta memberi impak positif dalam mengekalkan nilai serta budaya bangsa Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara. 

 

 

Laporan Nov 2017 - Latihan Keusahawanan & Klik dengan Bijak

Tarikh  : 11.11.2017

Masa    : 08.30am- 12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 10 Orang

Tujuan

* Melihat kegunaan ICT sebagai medium berkolaborasi dan berfikir secara kritikal.

* Mengenal pasti keberkesanan ICT untuk mencungkil kemahiran pemahaman serta penilaian peserta tentang suatu isu.

* Sejauh mana penggunaan ICT membina literasi digital untuk mengasah kemahiran berfikir aras tinggi.

* Memberi tumpuan untuk menyebarkan ilmu literasi komputer yang akan membawa negara mempertingkatkan daya saing dan menerajui teknologi di dalam ekonomi global digital

Aktiviti

* Membantu peserta pelbagai peringkat usia untuk membangunkan kefahaman asas tentang komputer melalui pengalaman "hands-on" dalam menjalani aplikasi asas komputer. Dalam

   program ini, para peserta akan berpeluang untuk belajar menggunakan komputer untuk melakukan tugas-tugas harian yang praktikal seperti:

* Menghasilkan dokumen (Surat, resume, jemputan, dokumen Perniagaan, risalah, dan lain-lain.)

* Mencari maklumat menggunakan Internet

* Menghantar dan menerima e-mel kepada rakan, keluarga dan rakan-rakan perniagaan.

* Membuat belanjawan dan menggunakan komputer untuk menjalankan pengiraan

* Mencipta persembahan

Menggunakan Internet dan e-mel

 

 

Laporan Sept 2017 - Literasi Digital & Klik Dengan Bijak

Tarikh  : 25-26 September 2017

Masa    : 08.30am- 12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 16 Orang

Tujuan

Memberi pendedahan tentang asas keusahawan dan pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran dalam penggunaan facebook, twitter dan blog.

Aktiviti

KDB-Mesej utama kempen “Klik Dengan Bijak” adalah berteraskan Prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang.   Pembudayaan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam penggunaan Internet seharian akan diterapkan melalui pelbagai aktiviti dan inisiatif yang dianjurkan oleh Suruhanjaya.
 
Selain dari itu, kempen ini juga akan turut diselaraskan dengan “Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni” sebagai satu komponen penting, disamping selari dengan Matlamat Dasar Kebangsaan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
 
Melalui kempen ini adalah diharap pembangunan dan peningkatan penggunaan jalur lebar selain dapat menjana ekonomi Negara turut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan serta memberi impak positif dalam mengekalkan nilai serta budaya bangsa Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara

 

Laporan Sept 2017 - Latihan Keusahawan & Klik Dengan Bijak

Tarikh  : 15 September 2017

Masa    : 02.00pm- 05.00pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 8 Orang

Tujuan

Memberi pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran tentang penggunaan dan kelebihan komputer, internet dan email.

Aktiviti

Membantu peserta pelbagai peringkat usia untuk membangunkan kefahaman asas tentang komputer melalui pengalaman "hands-on" dalam menjalani aplikasi asas komputer. Dalam program ini, para peserta akan berpeluang untuk belajar menggunakan komputer untuk melakukan tugas-tugas harian yang praktikal seperti:

a) Menghasilkan dokumen (Surat, resume, jemputan, dokumen Perniagaan, risalah, dan lain-lain.)

b) Mencari maklumat menggunakan Internet

c) Menghantar dan menerima e-mel kepada rakan, keluarga dan rakan-rakan perniagaan.

d) Membuat belanjawan dan menggunakan komputer untuk menjalankan pengiraan

e) Mencipta persembahan

f) Menggunakan Internet dan e-mel

 

Laporan Okt 2017 - Latihan Keusahawan & Klik dengan Bijak

Tarikh  : 27.10.2017

Masa    : 08.30am- 12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 9 Orang

Tujuan

  1. Melihat kegunaan ICT sebagai medium berkolaborasi dan berfikir secara kritikal.
  2. Mengenal pasti keberkesanan ICT untuk mencungkil kemahiran pemahaman serta penilaian peserta tentang suatu isu.
  3. Sejauh mana penggunaan ICT membina literasi digital untuk mengasah kemahiran berfikir aras tinggi.
  4. Memberi tumpuan untuk menyebarkan ilmu literasi komputer yang akan membawa negara mempertingkatkan daya saing dan menerajui teknologi di dalam ekonomi global digital

Aktiviti 

Membantu peserta pelbagai peringkat usia untuk membangunkan kefahaman asas tentang komputer melalui pengalaman "hands-on" dalam menjalani aplikasi asas komputer. Dalam program ini, para peserta akan berpeluang untuk belajar menggunakan komputer untuk melakukan tugas-tugas harian yang praktikal seperti:

  • Menghasilkan dokumen (Surat, resume, jemputan, dokumen Perniagaan, risalah, dan lain-lain.)
  • Mencari maklumat menggunakan Internet
  • Menghantar dan menerima e-mel kepada rakan, keluarga dan rakan-rakan perniagaan.
  • Membuat belanjawan dan menggunakan komputer untuk menjalankan pengiraan
  • Mencipta persembahan
  • Menggunakan Internet dan e-mel
 

 

Laporan Okt 2017 - Literasi Digital & Klik dengan Bijak

Tarikh  : 10.10.2017

Masa    : 02.00pm- 05.00pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 8 Orang

Tujuan

Memberi pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran tentang penggunaan dan kelebihan komputer, internet dan email.

Aktiviti

KDB-Mesej utama kempen “Klik Dengan Bijak” adalah berteraskan Prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Pembudayaan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam penggunaan Internet seharian akan diterapkan melalui pelbagai aktiviti dan inisiatif yang dianjurkan oleh Suruhanjaya.

Selain dari itu, kempen ini juga akan turut diselaraskan dengan “Kempen Budi Bahasa dan Nilai-nilai Murni” sebagai satu komponen penting, disamping selari dengan Matlamat Dasar Kebangsaan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Melalui kempen ini adalah diharap pembangunan dan peningkatan penggunaan jalur lebar selain dapat menjana ekonomi Negara turut dimanfaatkan untuk tujuan kebaikan serta memberi impak positif dalam mengekalkan nilai serta budaya bangsa Malaysia berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara.
 

 

Laporan Ogos 2017 - Bengkel Literasi ICT & Keusahawanan

Tarikh  : 25 Ogos 2017

Masa    : 08.30am-12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 11 Orang

Tujuan

Memberi pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran tentang penggunaan dan kelebihan komputer, internet dan email.

Aktiviti

Membantu peserta pelbagai peringkat usia untuk membangunkan kefahaman asas tentang komputer melalui pengalaman "hands-on" dalam menjalani aplikasi asas komputer. Dalam program ini, para peserta akan berpeluang untuk belajar menggunakan komputer untuk melakukan tugas-tugas harian yang praktikal seperti:

 

* Menghasilkan dokumen (Surat, resume, jemputan, dokumen Perniagaan, risalah, dan lain-lain.)

* Mencari maklumat menggunakan Internet

* Menghantar dan menerima e-mel kepada rakan, keluarga dan rakan-rakan perniagaan.

* Membuat belanjawan dan menggunakan komputer untuk menjalankan pengiraan

* Mencipta persembahan

* Menggunakan Internet dan e-mel

Laporan Ogos 2017 - Literasi Ict (e-pembelajaran ) & Klik Dengan Bijak

Tarikh  : 11 Ogos 2017

Masa    : 08.30am-12.30pm

Lokasi  : Pusat Internet Song

Peserta : 12 Orang

Tujuan

Memberi pendedahan tentang asas keusahawan dan pengetahuan tentang penggunaan internet dengan bijak serta menambahkan lagi kemahiran dalam penggunaan facebook, twitter dan blog.

Aktiviti

-E-pembelajaran

-Taklimat KDB

KDB-Mesej utama kempen “Klik Dengan Bijak” adalah berteraskan Prinsip-prinsip Rukun Negara yang dilihat sebagai merangkumi kesemua perkara yang perlu ditekankan dalam kehidupan kesemua rakyat Malaysia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang.   Pembudayaan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam penggunaan Internet seharian akan diterapkan melalui pelbagai aktiviti dan inisiatif yang dianjurkan oleh Suruhanjaya.