Tajuk    :  Hari Bersama Komuniti 2018
 
Tempat :  Pusat Internet Song
 
Tarikh  :  14 Disember 2018