Pengurus :Daisy Anak Unggang, Penolong Pengurus: Weini Anak Ensali
Alamat:
Pusat Internet Song,
Bangunan Kubu Lama
Song
Sarawak
96850
Malaysia
Telefon:
-
Faks:
-
Mudah alih:
Pengurus:013-8467945, Penolong: 013-8090217
Hantar e-mel. Semua ruangan dengan tanda * adalah diperlukan.